Viethamvui mới thành lập site mới www.viethamvui.me . Xin mời các bạn vào tham gia

Nếu bạn đã là thành viên nhưng không thể xem bài , post bài hoặc trả lời bài

Bạn Có Thể Liên Hệ Tại Đây Để Được Kích Hoạt Account Của Bạn

     

Đối thoại giữa kyo và Hoangtran

3 Tin nhắn khách thăm

 1. Hello Kyo, Hoang noi thieu chu'~ la "Kimnara24" nha Kyo!!!
 2. Hello Ky dao nay koe~ ko ne?? Hoang co noi vo'i Tuyetnhung Kyo vo^ vtn ko duoc. Tuyetnhung keu Kyo dang ky lai vo'i te^n Kimara24 la du'o'c a do Kyo. Kyo co yahoo messenger ko?? Add dia chi cua~ Hoang di de^~ de^~ lie^n lac nha. Dia chi~ cua~ Hoang la "lucky2chow@yahoo.com" do Kyo.
  Chuc Kyo duo'c nhieu suc koe~ va hanh phuc nha Kyo
  Than men
  Hoang Tran
 3. Hello Kyo khoe~ khong ne?? May computer cua~ Hoang bi hu' rui, tam tho'i Hoang khong dang tin tu'c duoc. Ne^u Kyo ranh~ thi phu dang trong phong Video Tin Tu'c do Kyo. Hoang cam~ o'n Kyo tru'o'c nha.
  Hoang xin chuc Kyo luo^n nhie^u su'c khoe~ va hanh phuc nha.

  Than men
  Hoang Tran
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3